Tập huấn về bảo vệ động vật hoang dã

    Báo VTC News
    Gốc

    Sau thành công của khóa tập huấn về các vấn đề liên quan đến buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã vừa diễn ra tại Hải Phòng, Quỹ quốc tế bảo vệ Thiên nhiên tại vùng sông Mê Công có kế hoạch sẽ tiến hành các hội thảo, khóa tập huấn thường niên với nội dung tương tự.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251444/Default.aspx