Tập huấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh

Ngày 17-4, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai phối hợp với Hội Điện lực miền Nam, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm năm 2024.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202404/tap-huan-su-dung-dien-an-toan-tiet-kiem-cho-hoc-sinh-9e73d1e/