Tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng chất lượng quốc gia

Tại TP Tuy Hòa, Viện Tiêu chuẩn - Chất lượng Việt Nam vừa phối hợp Sở KH&CN tổ chức tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2024 cho 80 đại biểu đại diện các sở KH&CN, chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng các tỉnh, thành phố trong cả nước; thành viên hội đồng sơ tuyển, chuyên gia đánh giá và các tổ chức, doanh nghiệp.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được chuyên gia cung cấp kiến thức về các tiêu chí GTCLQG mới nhất (phiên bản 2024), kỹ năng xây dựng báo cáo, kỹ năng đánh giá tổ chức, doanh nghiệp theo các tiêu chí GTCLQG và đặc biệt là định hướng áp dụng khung hoạt động xuất sắc dựa trên các tiêu chí GTCLQG cho tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo ông Phùng Mạnh Trường, Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn - Chất lượng Việt Nam, lớp tập huấn nhằm cung cấp thêm thông tin và những nội dung quan trọng bước đầu để các cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận các tiêu chí GTCLQG, cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến GTCLQG hiện nay.

Đây cũng là dịp để hội đồng sơ tuyển các tỉnh, thành và các đại biểu có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quá trình triển khai hoạt động giải thưởng, qua đó tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giải thưởng tại địa phương mình.

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/316791/tap-huan-nghiep-vu-ve-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia.html