Tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2024

BHG - Sáng 25.6, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2024. Tham gia tập huấn có gần 100 cán bộ thuộc Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách khuyến học các sở, ngành, trường học, lực lượng vũ trang.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã thông tin về các nội dung: Nhiệm vụ khuyến học giai đoạn 2021 – 2026, kỹ năng công tác hội; bộ tiêu chí đánh giá các mô hình học tập; quy trình đánh giá, công nhận các mô hình học tập và hướng dẫn sử dụng phầm mềm đánh giá công nhận công dân học tập, giai đoạn 2023 – 2030. Đồng thời, phổ biến về một số thông tư, quy định đánh giá đơn vị học tập cấp huyện, tỉnh, đánh giá công nhận cộng đồng học tập.

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học, ứng dụng hiệu quả phần mềm công nghệ để đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”. Cùng với đó, nắm bắt, xử lý kịp thời những vướng mắc chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ khuyến học tại cơ sở.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202406/tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-khuyen-hoc-nam-2024-9623d83/