Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức lao động, Hội nghị người lao động và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện cho Ban chấp hành 60 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe Công đoàn Viên chức thành phố báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời triển khai nghị quyết đại hội đến các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội nghị cũng được nghe Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động - Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân… Giúp các công đoàn cơ sở hiện tốt việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức lao động và Hội nghị người lao động năm 2024.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tap-huan-nghiep-vu-cho-can-bo-cong-doan-co-so-205906.htm