Tập huấn kỹ năng sinh hoạt ngoại khóa cho giáo viên - Việc nên làm ngay!

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đọc xong bài viết về hội thảo Can thiệp và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tinh thần ở trẻ em, tôi thật sự mừng sau những nỗi lo. Dù hơi muộn, nhưng còn hơn không nhận ra, để tiến đến hoàn thiện chương trình giáo dục hiện nay.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Ykien/2007/12/20/219847.tno