Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo

  Tạp Chí Xây Dựng Đảng
  1 liên quanGốcHải Phòng

  Ngày 4-8, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp UBND TP. Hải Phòng khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Hải Phòng.

  Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

  Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

  Tham dự Hội nghị tập huấn có 180 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tại TP. Hải Phòng.

  Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp, phổ biến những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo nhằm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo và đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

  Hội nghị diễn ra trong hai ngày (4 và 5-8), với các nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay do ThS. Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ trình bày; Kỹ năng định hướng, tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do TS. Lê Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ trình bày; Tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng; nhận diện hoạt động tà đạo, đạo lạ ở Việt Nam hiện nay do TS. Trần Thị Minh Thu, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác trình bày; Công giáo và công tác quản lý nhà nước đối với Công giáo ở Việt Nam hiện nay do TS. Đinh Quang Tiến, Vụ trưởng Vụ Công giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu.

  PV

  Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/nhan_quyen/2022/17343/tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-thong-tin-tuyen-truyen-ve-tin.aspx