Tập huấn kiến thức nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của HTX

Trong các ngày từ 21 – 24 và 27 – 29/5, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của HTX. Tham dự các lớp tập huấn có hơn 200 học viên là giám đốc, kế toán trưởng các HTX trong toàn tỉnh.

Các đại biểu và cán bộ HTX tham dự khai mạc lớp tập huấn.

Các đại biểu và cán bộ HTX tham dự khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được nghe giảng viên của Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường bồi dưỡng cán bộ (Liên minh HTX Việt Nam) và lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh truyền đạt các nội dung chính: Giải pháp để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của HTX; Quản trị tài chính trong HTX; công tác quản lý nhà nước về HTX. Trong đó, chú trọng đến nội dung về chuyển đổi số trong nông nghiệp, HTX; phân tích thị trường kinh doanh của HTX… Theo chương trình tập huấn, các học viên được tìm hiểu thực tế tại địa phương trong tỉnh và tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua nội dung tập huấn, giúp cán bộ quản lý, người làm công tác tài chính, kế toán các HTX trong tỉnh nắm vững kiến thức. Từ đó, vận dụng vào thực tế điều hành sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

Mạnh Hùng

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/kinh-te/nong-nghiep/tap-huan-kien-thuc-nang-cao-hieu-qua-trong-san-xuat-kinh-doanh-cua-htx-122661.html