Tập huấn khám nghiệm hiện trường tội phạm khủng bố

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 3/11, tại Viện Khoa học hình sự, Tổng cục Cảnh sát đã khai giảng lớp tập huấn "khám nghiệm hiện trường tội phạm khủng bố" do Cảnh sát New Zealand tài trợ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/103004.cand