Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC): Doanh thu tăng nhưng lãi ròng sụt giảm

  Báo Đại Đoàn Kết
  63 liên quanGốc

  Mặc dù doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ lên 4.080 tỷ đồng nhưng do giá vốn tăng cao, lãi gộp của Xây dựng Hòa Bình giảm đến 31%.

  Lãi ròng quý II/2022 của Xây dựng Hòa Bình sụt 24% còn 50 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

  Lãi ròng quý II/2022 của Xây dựng Hòa Bình sụt 24% còn 50 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

  Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) vừa báo cáo tình hình kinh doanh quý II/2022 với doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ lên 4.080 tỷ đồng. Tuy nhiên biên lãi gộp lại giảm nghiêm trọng từ 6,1% cùng kỳ về dưới 3,3%.

  Do giá vốn hàng bán tăng cao nên lãi gộp doanh nghiệp giảm đến 31%. Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình còn ghi nhận chi phí lãi vay tăng vọt 78% so với cùng kỳ lên 143 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 30% lên 122 tỷ đồng.

  Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 35% về 46 tỷ đồng, lãi ròng giảm 24% về còn gần 50 tỷ đồng.

  Điểm sáng là doanh thu tài chính gấp gần 3 lần lên 183 tỷ đồng phần lớn đến từ lãi bán các khoản đầu tư. Ngoài ra, công ty còn có thu nhập khác hơn 49 tỷ đồng từ tiền lãi chậm thanh toán.

  Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của Hòa Bình giảm 14% so với cùng kỳ về mức 50 tỷ đồng, dù vậy con số này vẫn cải thiện đáng kể so với 3 quý liền trước.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HBC báo doanh thu tăng 30% lên 7.063 tỷ đồng, tuy nhiên, lãi ròng bị kéo giảm 5% về còn 63 tỷ đồng.

  Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của HBC ghi nhận hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 1.425 tỷ đồng lên gần 13.000 tỷ đồng.

  Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng thêm 226 tỷ đồng so với đầu năm, khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng tăng 563 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác tăng 572 tỷ đồng... Công ty cũng trích lập dự phòng 378 tỷ đồng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi.

  Mặt khác, nợ phải trả của Công ty tăng 15%, ở mức hơn 14.000 tỷ đồng.

  Quang Thành

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tap-doan-xay-dung-hoa-binh-hbc-doanh-thu-tang-nhung-lai-rong-sut-giam-5692557.html