Tập đoàn Viettel có tân chủ tịch

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Ngày 14/6, Thủ tướng ra quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng Giám đốc Viettel giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962, là một trong những người đầu tiên được Bộ Quốc phòng điều động về Viettel từ những ngày đầu thành lập (năm 1989). Năm 2012, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được giới truyền thông nhận định là "linh hồn Viettel", người đưa di động, Internet trở thành dịch vụ bình dân.

Minh Thái