Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thoái vốn 11.517 tỷ đồng

Lũy kế giai đoạn 2011-2015 và 9 tháng đầu năm 2016, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thoái vốn 11.517 tỷ đồng, thu về 11.183 tỷ đồng.

Lũy kế giai đoạn 2011-2015 và 9 tháng đầu năm 2016, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thuộc 5 lĩnh vực gồm chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, bất động sản và quỹ đầu tư đã thoái vốn 11.517 tỷ đồng, thu về 11.183 tỷ đồng.

Chính phủ cho rằng quá trình thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chậm, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản.

Trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ xác định sẽ thực hiện theo nguyên tắc thị trường việc thoái vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp và vốn của các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào ngành không phải ngành nghề kinh doanh chính hoặc không trực tiếp liên quan với ngành nghề kinh doanh chính theo quy định về tiêu chí phân loại , doanh nghiệp có vốn nhà nước./.