Tập đoàn tài chính Mỹ hợp tác với SHB

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Ngày 21/11/2007, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) và tập đoàn tài chính Mỹ The Clearwater Capital Partners (CCP) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/31722/default.aspx