Tập đoàn Societe Gennerale sẽ mở rộng hoạt động tại VN

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Tập đoàn Societe Gennerale Daniel Bouton sẽ mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219819/Default.aspx