Tập đoàn Masan muốn 'xả' hết gần 110 triệu cổ phiếu quỹ, giá khoảng 100.000 đồng/cổ phiếu

Masan muốn bán gần 110 triệu cổ phiếu quỹ với giá khoảng 100.000 đồng/cổ phiếu.

Giá bán cổ phiếu quỹ MSN dự khoảng 100.000 đồng/cổ phiếu.

Nhằm đảm bảo huy động vốn một cách linh hoạt, tối ưu hóa bảng cân đối tài chính của công ty và tăng trưởng lợi nhuận, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN) vừa thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty.

Theo đó, công ty bán gần 110 triệu cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2018 sau khi được UBCK thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của công ty. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Vùng giá dự kiến khoảng 100.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng nhà đầu tư được xác định ủy quyền cho chủ tịch hđqt quyết định và không nhất thiết phải là cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu quỹ bán ra không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ khi nhà đầu tư có thỏa thuận riêng với công ty. Chứng khoán Bản Việt được chỉ định làm đại lý thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ MSN.

Với giá dự kiến như trên, MSN dự thu về khoảng gần 11.000 tỷ đồng từ việc bán hết lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.

Hiện thị giá cổ phiếu MSN ở vùng 94.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mức giá dự kiến mà Masan muốn bán cổ phiếu quỹ.

HUYỀN TRÂM