Tập đoàn kinh tế tư nhân đòi “giấy khai sinh”

    3 đăng lạiGốc

    Hiện vẫn chưa có văn bản chính thức nào của Nhà nước công nhận các tập đoàn kinh tế tư nhân...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=d8658d934ed23a&page=category