Tập đoàn Hòa Phát quyết định chi tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền mặt

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát vừa quyết định sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, dự kiến thực hiện vào tháng 12/2008. Như vậy, từ đầu năm đến nay Hòa Phát đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 20%.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/188978