Tập đoàn Hải Châu phải bán nhiều vé một lượt theo yêu cầu của người mua

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng độc quyền trong thu phí đường bộ ở trạm thu phí Nam Cầu Giẽ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=109007