Tập đoàn Gelex muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu

  Báo Người Đưa Tin
  446 liên quanGốc

  Dự kiến trong tháng 12/2021, Tập đoàn Gelex sẽ thực hiện cả 2 gói phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với quy mô tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa thông qua Nghị quyết về phương án phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với quy mô tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

  Theo đó, gói thứ nhất dùng để tăng quy mô vốn cho Tập đoàn với 10.000 trái phiếu riêng lẻ, cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu.

  Loại trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền này sẽ được phát hành trong 1 đợt, có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm.

  Tài sản đảm bảo là một số lượng cổ phần Tổng Công ty Viglacera (HoSE: VGC) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (UpCOM: HEM) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi, HoSE: CAV).

  Gói trái phiếu riêng lẻ thứ 2 bao gồm 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây cũng là loại trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền; được phát hành trong 1 đợt; có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm.

  Theo đó, tài sản đảm bảo cho 5.000 trái phiếu riêng lẻ của Gelex bao gồm một số lượng cổ phần Tổng Công ty Viglacera (HoSE: VGC) và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (HoSE: CAV) và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (UpCOM: HEM) và/hoặc một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện (HoSE: THI).

  Dự kiến trong tháng 12/2021, Tập đoàn Gelex sẽ thực hiện cả 2 gói phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên. Trước đó, đầu tháng 12, Tập đoàn này cũng đã hoàn tất đợt phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, theo tỉ lệ thực hiện quyền 100:9 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới).

  Về tình hình kinh doanh, Tập đoàn này đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 chỉ sau 9 tháng. Cụ thể, lũy kế 9 tháng, Gelex ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.151 tỷ đồng, tăng 58%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.414 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 1.162 tỷ đồng.

  Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 với việc hợp nhất Viglacera, Gelex đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.285 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với thực hiện năm ngoái; doanh thu hợp nhất đạt 28.540 tỷ đồng. Với kết quả trên, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm và đạt 67% kế hoạch doanh thu cả năm.

  Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Gelex gấp đôi so với hồi đầu năm, ở mức 54.273 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ việc sáp nhập Viglacera. Vốn chủ sở hữu đạt 19.566 tỷ, chiếm 36% tổng nguồn vốn.

  Khoản tiền và tương đương tiền đạt 3.333 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm chủ yếu là do tăng tiền thu từ phát hành cổ phiếu và đi vay. Giá trị hàng tồn kho gấp 3,5 lần cùng kỳ, đạt 11.577 tỷ đồng gồm thành phẩm, nguyên vật liệu…

  Nguyễn Thu Huyền

  Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tap-doan-gelex-muon-huy-dong-1-500-ty-dong-tu-trai-phieu-a537612.html