Tập đoàn Dệt may có công ty bất động sản

    1 đăng lạiGốc

    Tập đoàn Dệt may Việt Nam công bố đưa vào hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản Dệt may Việt Nam...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=17&home=detail&id=47ea201e5b2e54&page=category