Tập đoàn cao su Việt Nam rút vốn

Theo ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), Tập đoàn vừa hoàn thành đề án tái cấu trúc theo hướng tập trung vào 3 ngành nghề chính là trồng, khai thác sao su, công nghiệp cao su và chế biến gỗ. Để tập trung vào các lĩnh vực chính, VRG sẽ rút 100% vốn ở 40 công ty VRG không chi phối. Trong đó các công ty tài chính, chứng khoán, ngân hàng sẽ rút vốn vào năm 2012 và 2013. Tổng giá trị vốn rút đến năm 2015 là 1.407 tỉ đồng. Từ năm 2016-2020 tiếp tục rút vốn, dự kiến thu hồi trên 1.700 tỉ đồng, theo đó vốn đầu tư ngoài ngành chính chỉ chiếm dưới 2% vốn chủ sở hữu của VRG.