Tập đoàn Berjaya (Malaysia) trao tặng 10 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo

Tập đoàn Berjaya (Malaysia) vừa trao tặng 10 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo của MTTQ TPHCM; đồng thời đang lập thủ tục xin thành lập Quỹ Berjaya Foundation dự kiến trên 2 triệu USD dành cho các mục đích của cộng đồng và xã hội.