Tập đoàn Bảo Việt 10 năm liên tiếp trong 'Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất'

  Báo Công Thương
  21 liên quanGốc

  Tập đoàn Bảo Việt là đại diện duy nhất ngành bảo hiểm 10 năm liên tiếp được vinh danh trong 'Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất' do Forbes công bố.

  Tại diễn đàn kinh doanh 2022 với chủ đề “Tái tạo năng lượng”, Forbes Việt Nam đã tổ chức lễ vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

  Trong đó, Tập đoàn Bảo Việt là tập đoàn tài chính - bảo hiểm duy nhất nằm trong danh sách. Đây cũng là năm thứ 10 liên tiếp Tập đoàn được Forbes vinh danh tại giải thưởng này.

  Đứng trước cơ hội và thách thức ở giai đoạn hậu Covid-19, các doanh nghiệp Việt Nam cần có những chuyển biến phù hợp với bối cảnh chung. Vì vậy, các công ty trong danh sách vinh danh năm 2022 có nền tảng vững vàng, không chỉ có kết quả kinh doanh tốt mà còn được kỳ vọng có sức bật trong giai đoạn “bình thường mới” của thời kỳ hậu Covid-19.

  Bảo Việt - Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm duy nhất 10 năm liên tiếp trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất

  Bảo Việt - Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm duy nhất 10 năm liên tiếp trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất

  Trải qua 10 năm, danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất có 138 doanh nghiệp được vinh danh nhưng chỉ có 9 công ty có mặt đầy đủ tất cả 10 lần. Trong đó, Bảo Việt là đại diện duy nhất của ngành bảo hiểm. Tập đoàn Bảo Việt nằm trong Top 10 công ty có doanh thu và lợi nhuận cao nhất, với 50.380 tỷ đồng doanh thu và 2.003 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021. Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty của Forbes (US), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2016 - 2021 (trong trường hợp các công ty có niên độ tài chính kết thúc giữa năm Forbes Việt Nam sử dụng số liệu của niên độ kế toán gần nhất).

  Forbes Việt Nam xem xét tất cả các cổ phiếu niêm yết trên sàn HSX, HNX và sắp xếp theo từng nhóm ngành. Ở vòng tính toán định lượng, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2016 - 2021. Ở vòng định tính, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững.

  Tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty trong danh sách đạt 193.183 tỷ đồng, tăng 10,7% so với danh sách năm 2021. Tổng doanh thu các công ty trong danh sách đạt 1.192.754 tỷ đồng. Sau 10 năm hoạt động, phần lớn các công ty trong danh sách là các công ty đầu ngành hoặc đã xác lập được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động.

  Phương Hạnh

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tap-doan-bao-viet-10-nam-lien-tiep-trong-danh-sach-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-216327.html