Tập cuối Harry Potter lại lên màn ảnh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Harry Potter and the deathly hallows(ảnh) - tập cuối cùng của bộ Harry Potter, sẽ được Hãng phim Warner Bros dựng thành 2 tập phim với tên gọi Harry Potter and the deathly hallows - phần 1 và 2, dự kiến chiếu vào tháng 11.2010 và tháng 5.2011.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/3/14/230038.tno