Tạp chí người Việt: Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với kiều bào

Ngày 19/05 năm nay kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để mỗi người con đất Việt dù ở trong nước hay nước ngoài tưởng nhớ Bác. Sinh thời, Bác luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt, không chỉ trong những năm tháng đầu tiên tìm đường cứu nước, mà còn cả sau này khi đất nước bắt tay vào công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Vân Hương - Ngọc Anh - Kiều Oanh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tap-chi-nguoi-viet-tinh-cam-cua-chu-tich-ho-chi-minh-voi-kieu-bao-222696.htm