Tạp chí Cộng sản Chuyên đề cơ sở số 119 (11-2016)

MỤC LỤC

Tạp chí Cộng sản Chuyên đề cơ sở số 119 (11-2016) - Ảnh 1

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

HOÀNG MINH

Tỉnh Lào Cai học tập và làm theo Bác - những cách làm sáng tạo

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Học tập và làm theo Bác Hồ, xây dựng huyện Cần Đước vững mạnh về chính trị, điển hình về văn hóa

TIÊU ĐIỂM: CHĂM SÓC, BẢO VỆ, NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN

PHẠM MẠNH HÙNG

Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

TỐNG THỊ SONG HƯƠNG

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

PHÍ HẢI NAM

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, cải thiện tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện nay

DIỄN ĐÀN - ĐỐI THOẠI

ĐÔNG HẢI

Nắm vững và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình hiện nay

NGUYỄN NGỌC ÁNH

Kiểm soát việc thực thi quyền lực của bí thư cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

NGUYỄN LINH KHIẾU

An ninh phi truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta - mấy vấn đề cần quan tâm

MẠC VĂN TIẾN

Một số vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

KINH NGHIỆM TỪ CƠ SỞ

HẦU A LỀNH

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc*

ĐỖ NGỌC AN

Phát triển bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trung bình của khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020

PHẠM THỊ KIM CƯƠNG

Phát triển đội ngũ cán bộ nữ dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra

BÙI VĂN NGHIÊM

Tỉnh Vĩnh Long sau 3 năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp

HẠ LONG

Năm cách làm mới, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới thực chất, vững chắc ở tỉnh Lâm Đồng

HỒ XUÂN QUANG - NGUYỄN TUẤN ANH

Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội ở tỉnh Bình Định: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

ĐOÀN DUY ANH

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

NGỌC BẢO

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

NHÌN RA THẾ GIỚI

HỒNG ANH

Tiếp tục làm việc - cuộc sống có ý nghĩa của người cao tuổi Nhật Bản