Tạo việc làm ổn định cho gần 200 người khuyết tật

Theo Trung tâm dạy nghề người tàn tật tỉnh Bình Dương, từ năm 2006 -2012 đã tổ chức được 7 khóa học nghề cho người khuyết tật (NKT). Mỗi khóa học có khoảng 60 học viên gồm các nghề may, dệt, in lụa, điện tử, cơ điện, tin học…

Sau khi ra trường, trung tâm đã giới thiệu việc làm cho gần 200 NKT vào làm tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh. Mức thu nhập trung bình từ 2-5 triệu đồng/HV. Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo việc làm, liên kết với nhiều doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho học viên; đồng thời tiếp tục kêu gọi lòng hảo tâm của các tổ chức, đơn vị, đoàn thể nhằm mở rộng nguồn kinh phí góp phần phục vụ tốt hơn trong công tác đào tạo và bảo trợ cho NKT…

Tin, ảnh Tuệ Phương