Tạo thuận lợi để hoạt động xuất bản phát triển vững chắc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác xuất bản trong thời gian tới đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 12-3, tại TPHCM.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/217791.asp