Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp XNK nộp thuế

(ANTĐ) - Ngày 27-7, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam (VietinBank), Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan đã tiến hành lễ ký thỏa thuận về quy trình nghiệp vụ và tổ chức triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước (NSNN) liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu tại quầy giao dịch các chi nhánh, các văn phòng giao dịch của Vietinbank theo phạm vi ủy nhiệm thu NSNN của Kho bạc Nhà nước.

Hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục đóng thuế Sự hợp tác này tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong việc nộp thuế thông quan hàng hóa. Đồng thời góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo mục tiêu của Chính phủ. Sau lễ ký, ba bên sẽ tiến hành triển khai thí điểm việc ủy nhiệm thu thuế xuất, nhập khẩu tại thành phố Hải Phòng. Dự kiến đến năm 2010 sẽ triển khai mở rộng trên toàn quốc.