Tào Tháo 'phán' người nào là võ tướng mạnh nhất Tam Quốc?

Dưới thời Tam Quốc, Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân được đánh giá là những mãnh tướng xuất chúng nhất. Sau khi phân tích năng lực toàn diện của họ, Tào Tháo đã chọn ra võ tướng mạnh nhất thời Tam Quốc.

 Tào Tháo (155 - 220) là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thời Tam Quốc. Ông nổi tiếng là người lắm mưu nhiều kế, nham hiểm, đa nghi quỷ quyệt. Thêm nữa, Tào Tháo rất giỏi nhìn người nên đã chiêu mộ được nhiều nhân tài giúp xây dựng nền móng vững chắc cho nhà Tào Ngụy.

Tào Tháo (155 - 220) là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thời Tam Quốc. Ông nổi tiếng là người lắm mưu nhiều kế, nham hiểm, đa nghi quỷ quyệt. Thêm nữa, Tào Tháo rất giỏi nhìn người nên đã chiêu mộ được nhiều nhân tài giúp xây dựng nền móng vững chắc cho nhà Tào Ngụy.

Tào Tháo cùng với Lưu Bị và Tôn Quyền đã tạo nên thế kiềng 3 chân nổi tiếng thời Tam quốc. Là người nắm trong tay quyền lực lớn, cuộc đời của Tào Tháo thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Trong số này có việc nhiều người tò mò Tào Tháo đánh giá ai là võ tướng mạnh nhất thời Tam Quốc. Theo các nhà nghiên cứu, lúc sinh thời, Tào Tháo từng đánh giá võ tướng mạnh thời bấy giờ là Quan Vũ.

Cụ thể, Tào Tháo đánh giá cao tài năng của võ tướng Quan Vũ - một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán. Với võ nghệ xuất chúng, dũng mãnh, gan dạ và hết mực trung thành với Lưu Bị, Quan Vũ đã đánh bại và tiêu diệt được nhiều kẻ thù mạnh như Hoa Hùng, Nhan Lương...

Vì ngưỡng mộ tài năng và con người Quan Vũ nên Tào Tháo đối xử hậu đãi với võ tướng này. Trong số này có việc Tào Tháo tha chết cho Trương Liêu vì Quan Vũ cầu xin. Sự việc trên xảy ra vào năm 198. Khi ấy, sau khi đánh bại và giết chết Lã Bố tại Hạ Bì, lực lượng của Tào Tháo bắt được Trương Liêu. Ngay khi Tào Tháo chuẩn bị ra lệnh giết chết Trương Liêu, Quan Vũ nổi tiếng cao ngạo đã lên tiếng cầu xin tha chết cho người này.

Nể tình Quan Vũ lên tiếng nên Tào Tháo tha chết cho Trương Liêu. Sau đó, Trương Liêu đầu hàng Tào Tháo và xin phục vụ dưới trướng mãnh tướng này. Sau khi đầu quân cho nhà Tào Ngụy, Trương Liêu đã lập được nhiều công lao hiển hách.

Năm 200, Tào Tháo thống lĩnh đại quân tiến đánh Từ Châu khiến lực lượng của Lưu Bị bị đánh bại phải tháo chạy tan tác. Lưu Bị khi đó bỏ chạy sang Hà Bắc để nương nhờ Viên Thiệu, Trương Phi trốn về Nhữ Nam. Khi ấy, Quan Vũ bảo vệ gia quyến của Lưu Bị nên buộc phải đầu hàng Tào Tháo.

Dù đầu hàng nhưng Quan Vũ dám ra điều kiện với Tào Tháo, gọi là "ước pháp tam chương", nhấn mạnh chỉ hàng Hán, không hàng Tào, và nếu biết tin Lưu Bị ở đâu thì sẽ đi tìm ngay. Tào Tháo chấp nhận những điều kiện đó, thậm chí tặng vàng bạc, mỹ nhân, chức quan lớn để chiêu mộ Quan Vũ làm việc cho mình.

Ngay cả khi được Tào Tháo đối xử tốt như vậy, Quan Vũ vẫn một lòng trung thành với Lưu Bị và nhà Thục. Sau nghe tin Lưu Bị đang ở bên Viên Thiệu, Quan Vũ quyết định rời khỏi Tào Tháo. Vì muốn giữ chân Quan Vũ, Tào Tháo đã không cấp giấy qua ải. Do đó, Quan Vũ đã qua 5 ải chém 6 tướng của Tào Tháo để trở về bên cạnh Lưu Bị.

Dù mất nhiều tướng tài nhưng Tào Tháo càng ngưỡng mộ tài năng và phẩm chất của Quan Vũ. Tào Tháo càng tôn trọng Quan Vũ hơn khi biết mãnh tướng này dẫn quân đánh tan 7 đạo quân Ngụy ở Phàn Thành vào năm 219 chủ yếu dựa vào mưa lũ.

Sau chiến thắng này, Quan Vũ dẫn quân thừa thắng xông lên san phẳng Phàn Thành và đánh tới kinh đô để nhằm bắt Tào Tháo. Trong tình huống đó, Tào Tháo khá lo lắng, hoảng sợ, thậm chí có ý định dời đô và đưa Hán Hiến Đế ra khỏi Hứa Xương vì không dám đối đầu với mãnh tướng mạnh nhất thời Tam quốc. Ảnh trong bài mang tính minh họa.

Mời độc giả xem video: Khai quật mộ Tào Tháo, bất ngờ thân phận 2 phụ nữ chôn cùng.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tao-thao-phan-nguoi-nao-la-vo-tuong-manh-nhat-tam-quoc-1959199.html