Tạo ra MS-Dos thực cho windows XP (đã cài bằng đĩa CD) qua cây viết usb

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Qua một bài báo cách đây một năm, đã có một số bạn biết cách tạo DOS thực cho XP bằng đĩa mềm để cứu hộ bằng Ghost máy tính. Có DOS thực việc cứu hộ sao lưu, phục hồi ổ C bằng Ghost sẽ trở nên dễ dàng và cực nhanh hơn

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=13073