Táo quân 2008: Có gì mới?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Táo quân năm nay sẽ không có Táo giáo dục, Táo thể thao.. mà thay và đó là Táo báo chí cùng các Táo khác. Bên cạnh đó không thể thiếu Nam Tào, Bắc Đẩu và Thiên Lôi đã trở thành thân thuộc với khán giả.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=40005