Tạo lập nền tảng cho sự phát triển bền vững

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam luôn trân trọng từng đồng vốn ODA và bảo đảm thực hiện các cam kết với trách nhiệm cao trước các nhà tài trợ.