Tạo kiểu tóc bằng... lửa ở Gaza

Chủ tiệm 37 tuổi xịt chất dễ cháy lên tóc khách hàng, sau đó phun lửa, tạo kiểu, cắt và duỗi.