Tạo hình nền cho mobile

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTWebsite: Thông thường, ScreensSaver (màn hình chờ) trên điện thoại được dùng bằng 1 file ảnh tĩnh hay động. Chúng không có chức năng gì khác ngoài nhiệm vụ hiển thị file hình đó sau 1 thời gian hẹn trước thay cho hình nền....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=32&subjectID=11234