Tạo động lực để huyện Vĩnh Thạnh phát triển toàn diện

  5 liên quanGốc

  Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã xây dựng văn kiện trình Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sát với thực tế của địa phương. Mới đây, tại Hội nghị thông qua văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh, do Thường trực Thành ủy tổ chức, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến giúp BCH Đảng bộ huyện bổ sung mục tiêu, giải pháp, nhằm tạo thêm động lực cho huyện phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

  Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh.

  Trong 5 năm qua, hệ thống chính trị và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

  Theo dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện, các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng quy mô sản xuất; thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng; thu ngân sách vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đặc biệt, huyện huy động gần 1.000 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 74 tỉ đồng và 7.762 ngày công, hiến 29.600m2 đất để cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông 159.589m đường giao thông, bắc 129 cây cầu. Huyện có tất cả 9 xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới, 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2018, huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới, trước 2 năm so với Nghị quyết ĐH đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,58% xuống còn 0,22%...

  Đồng chí Đỗ Sỹ Nhường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Thạnh, cho biết 5 năm qua, hệ thống chính trị huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc phong trào "Tự soi, tự sửa" gắn với thực hiện nhật ký "Làm theo Bác" do Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy phát động. Từ đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  BCH Đảng bộ huyện cũng đề ra mục tiêu, giải pháp sát hợp nhằm tiếp tục đưa huyện phát triển. Tại Hội nghị thông qua văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh mới đây do Thường trực Thành ủy chủ trì, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã đóng góp thêm những ý kiến thiết thực, giúp Đảng bộ huyện bổ sung, tạo thêm động lực phát triển trong giai đoạn mới.

  Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, huyện Vĩnh Thạnh có tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp. Vì thế, Đảng bộ huyện cần xác định nền tảng phát triển là nông nghiệp và cần có những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

  Đồng quan điểm, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, khẳng định: "Hiện nay, huyện được thành phố quy hoạch các khu công nghiệp, nhưng từ quy hoạch đến thực tiễn là bước rất dài. Trong 5 năm tới, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế của huyện". Nhiều ý kiến đề nghị cần có giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thay đổi mô hình sản xuất từ 3 vụ lúa/năm sang mô hình sản xuất 2 lúa - 1 cá và 2 lúa - 1 màu để tránh bạc màu, chai đất và nâng giá trị sản xuất...

  Các đại biểu cũng có ý kiến đề xuất, cùng với phát triển là nông nghiệp là nền tảng, 5 năm tới, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh cần chú trọng lãnh đạo phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, vì huyện có tiềm năng lĩnh vực này.

  Theo đồng chí Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện cần chọn phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là một trong những khâu đột phá. Đồng chí Lê Tiến Dũng giải thích, huyện Vĩnh Thạnh có sông Cái Sắn là tuyến vận tải thủy kết nối với các tỉnh lân cận; có Quốc lộ 80, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và chuẩn bị mở cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu đi qua. Đây là lợi thế rất lớn giúp huyện hình thành các khu công nghiệp dọc hai bên các tuyến đường này.

  Đồng chí Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương thành phố, thông tin: BTV Thành ủy và UBND thành phố đã điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của thành phố theo hướng chuyển về huyện Vĩnh Thạnh; đã phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp hơn 1.000ha tại huyện Vĩnh Thạnh. Do vậy, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh cần đề ra giải pháp có tính đột phá để phát triển lĩnh vực này...

  Các đại biểu cũng đề nghị văn kiện cần bổ sung giải pháp chỉ đạo quản lý chặt chẽ đất đai, xây dựng hai bên tuyến đường cao tốc đã và đang chuẩn bị mở. Đồng thời, quan tâm đào tạo nghề cho lao động, nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp để người dân "ly nông không ly hương"; tiếp tục xây dựng và nâng cao mô hình kinh tế tập thể để nâng cao hiệu quả sản xuất; thực hiện các giải pháp xây dựng các khu tái định cư để thuận lợi thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp…

  Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đề nghị BCH, BTV Huyện ủy Vĩnh Thạnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu để đề ra mục tiêu, giải pháp có hiệu quả, nhằm đưa huyện phát triển mạnh mẽ trong 5 năm tới.

  Bài, ảnh: ANH DŨNG

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tao-dong-luc-de-huyen-vinh-thanh-phat-trien-toan-dien-a122107.html