Tao đàn Chiêu Anh Các - điểm hẹn của 'thi nhân mặc khách'

Đến hẹn lại lên, hàng năm, cứ vào dịp rằm tháng giêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hà Tiên lại đón chào du khách, văn nghệ sĩ khắp nơi về với Tao đàn Chiêu Anh Các.

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/video/tao-dan-chieu-anh-cac-diem-hen-cua-thi-nhan-mac-khach-1193.html