Tạo đà kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

QĐND Online - Đồng chí Lò Mai Trinh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên đã nhấn mạnh: "Tỉnh ủy rất yên tâm về LLVT tỉnh, đó là lực lượng nòng cốt và chỗ dựa vững chắc để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương...". Cuộc trò chuyện giữa Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, CHT Bộ CHQS tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương năm 2013 với phóng viên đã minh chứng cho nhận xét trên.

QĐND Online -Đồng chí Lò Mai Trinh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên đã nhấn mạnh: "Tỉnh ủy rất yên tâm về LLVT tỉnh, đó là lực lượng nòng cốt và chỗ dựa vững chắc để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương...". Cuộc trò chuyện giữa Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, CHT Bộ CHQS tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương năm 2013 với phóng viên đã minh chứng cho nhận xét trên.

Đột phá vào khâu khó khăn

PV: Kính thưa Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, LLVT tỉnh Điện Biên triển khai nhiệm vụ QS-QP năm 2013 trong điều kiện thuận lợi, khó khăn gì?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, CHT Bộ CHQS tỉnh trả lời phỏng vấn.

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Nếu nói về thuận lợi thì khá cơ bản, nhưng khó khăn cũng không ít. Điều kiện và đặc điểm địa bàn tỉnh Điện Biên như: Diện tích tự nhiên, đường biên giới, địa hình, giao thông... đều khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều; còn tiềm ẩn nhiều nhân tố tác động trực tiếp đến tình hình ANCT, trật tự ATXH (di cư tự do, hoạt động ma túy, vật liệu nổ và vũ khí trái phép, truyền đạo trái pháp luật…), từ đó các thế thực thù địch dễ tạo cơ hội lợi dụng để tuyên truyền, kích động, lôi kéo nhân dân. Bên cạnh đó, nếu nói về kinh tế, 90% ngân sách địa phương phụ thuộc vào Trung ương, tỷ lệ đói nghèo chiếm gần 40% số hộ ở địa phương. Các cơ sở chính trị tuy đã được củng cố nhưng vẫn cần tiếp tục hỗ trợ. Chất lượng đội ngũ cán bộ quân các cấp nhìn chung chưa toàn diện, chất lượng hoạt động của LLVT tỉnh trong KVPT có mặt hạn chế...

PV: Đảng ủy quân sự và Bộ CHQS tỉnh đã có những biện pháp gì để khắc phục những khó khăn đó, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhanh tiến độ thực hiện đề án sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết định 79 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ CHQS được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ củng cố một số bản trên địa bàn xung yếu thuộc huyện Mường Nhé nhằm góp phần ổn định ANCT, xóa đói giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Đảng ủy QS tỉnh đã đột phá vào khâu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong LLVT nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó chú trọng cán bộ địa phương, cán bộ dân tộc ít người. Rà soát lại chất lượng DQTV, củng cố 100% cơ sở, kiên quyết cho thôi, cho nghỉ những cán bộ không đủ tiêu chuẩn chính trị. Hiệu quả hoạt động ở các cơ sở DQTV rất rõ rệt, đủ sức phối hợp với lực lượng biên phòng, công an và các lực lượng khác hoạt động tác chiến trị an tại cơ sở.

Đảng ủy QS tỉnh cũng phối hợp với cấp ủy địa phương xây dựng được 17 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố cơ sở chính trị, phát triển được 80 đảng viên trong dân quân tại 25 xã biên giới, góp phần từng bước xóa các bản trắng không có đảng viên.

Tạo đà kỷ niệm chiến thắng Điện Biên

PV: Xin Chỉ huy trưởng cho biết, kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2013 có gì nổi bật hơn những năm trước?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc 3 khâu đột phá do Quân khu xác định, năm 2013, cơ quan quân sự địa phương luôn nắm chắc tỉnh hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND và phối hợp các lực lượng xử lý tốt tình hình ATCT trên địa bàn; điều chỉnh bổ sung quy hoạch thế trận quân sự gắn với quy hoạch phát triển KT-XH địa phương, nhiều công trình quốc phòng đã được Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt và chuẩn bị đầu tư xây dựng những năm tới.

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2013.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng. Công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng. Chất lượng tổng hợp của LLVT nâng lên rõ rệt. Chức năng tham mưu của cơ quan quân sự các cấp với địa phương được khẳng định. Tập thể cấp ủy, cơ quan quân sự có sự đồng thuận, thống nhất, vai trò người đứng đầu cơ quan quân sự các cấp ngày càng rõ nét. Hoạt động CTĐ,CTCT có nền nếp, chất lượng tốt. Các vụ việc vi phạm kỷ luật giảm hẳn so với năm 2012. Có thể nói, so với những năm trước, công tác QS-QP của tỉnh tiến bộ đồng đều, một số mặt tiến bộ vượt bậc, đấy là điều khẳng định, là đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương.

PV: Thời gian tới, LLVT tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung gì để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác QS-QP địa phương, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Kết quả mà chúng tôi đạt được năm 2013 này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đó là tiền đề để Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan, ban ngành, nhân dân và LLVT địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngay từ hiện tại, tỉnh đã chủ động triển khai một số công việc chuẩn bị kỷ niệm. Tự hào với truyền thống quê hương, LLVT tỉnh luôn xác định phải phấn đấu phát huy truyền thống, giữ vững thành tích đạt được.

Chúng tôi xác định, phải luôn nắm chắc tình hình nhiệm vụ và địa bàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai toàn diện nhiệm vụ QS-QP, tích cực đẩy mạnh xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh; xây dựng LLVT đủ sức làm lực lượng nòng cốt giữ vững ANCT, trật tự ATXH. Chỉ có như vậy, LLVT tỉnh mới phát huy truyền thống, thành tích và thể hiện đầy đủ ý thức tự hào được trực tiếp phục vụ các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tới đây.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

ĐÀO ĐỨC HANH (thực hiện)