Tạo đà cho ngành công nghiệp tàu thủy vươn lên mạnh mẽ hơn nữa

    Báo Hà Nội Mới
    3 đăng lạiGốc

    Hôm nay (11/2/2009), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thường trực Chính phủ đã nghe Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và một số Bộ, ngành liên quan báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và những khó khăn cần tháo gỡ của Tập đoàn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/196890