Tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Chiều nay, 3/2, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính (BCĐ CCHC) của Chính phủ tổ chức họp phiên thứ 3 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ chủ trì.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ CCHC tỉnh; các thành viên BCĐ CCHC tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: CCHC là 1 trong 3 bước đột phá chiến lược của đất nước. Lĩnh vực này đang là điểm nghẽn, tâm tư của nhiều người.

Nhấn mạnh về 3 nhiệm vụ quan trọng của công tác CCHC, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đại biểu dự hội nghị tập trung đánh giá khách quan những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2022, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, các bộ, cơ quan ngang bộ đã đề ra 1.061 nhiệm vụ và ban hành 342 văn bản, chỉ thị để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường số hóa hồ sơ, giấy tờ, cải tiến quy trình để đổi mới phương thức, lề lối làm việc; chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện việc cung cấp trực tuyến đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, năm 2022, ở bộ, ngành Trung ương giảm 17 tổng cục và tương đương; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ. Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Về chuyển đổi số, đến nay, 100% bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số; 63/63 địa phương đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng; 46/63 địa phương đã triển khai xây dựng mô hình tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp cơ sở. Tổng số tổ công nghệ số cộng đồng cả nước đạt 68.933 tổ, thu hút hơn 320 nghìn thành viên tham gia.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác CCHC năm 2022; nêu những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: CCHC phải được các cấp, các ngành xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.

Trọng tâm của CCHC năm 2023 là kiện toàn bộ máy chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ rõ ràng; sớm ban hành kế hoạch CCHC năm 2023 (trước 15/2); gắn CCHC với chuyển đổi số; nâng cao chỉ số cạnh tranh quốc gia và cấp tỉnh; nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, rà soát bãi bỏ các văn bản thủ tục không cần thiết, mạnh dạn cắt bỏ các khâu trung gian; tăng cường sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới cơ chế vận hành một cửa liên thông; đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử; tăng cường giám sát quyền lực và thanh kiểm tra khâu thực hiện...

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành liên quan.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202302/tao-chuyen-bien-tich-cuc-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023-2206943/