Tạo cầu nối và niềm tin của công dân với lãnh đạo tỉnh

Để công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN,TC) trên địa bàn đạt hiệu quả ngày càng cao hơn, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam luôn xác định làm tốt công tác tiếp công dân (TCD) sẽ giải tỏa những bức xúc của người dân ngay từ đầu và hạn chế được lượng đơn phát sinh.

Tạo cầu nối và niềm tin của công dân với lãnh đạo tỉnh - Ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu TCD theo định kỳ. Ảnh: Ngọc Phó

Quảng Nam là một trong số các tỉnh, TP của cả nước sớm thành lập Ban TCD của tỉnh, có trụ sở và biên chế hoạt động riêng, lãnh đạo HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh thường xuyên TCD theo định kỳ.

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều công trình, dự án lớn, như: Mở rộng quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường ven biển, các khu, cụm công nghiệp; cầu Giao Thủy... nên dự báo tình hình KN gia tăng, chủ yếu là về đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư. Bên cạnh đó, do có nhiều đối tượng tham gia kháng chiến, nên các KN về thực hiện chính sách ưu đãi người có công trong tỉnh vẫn còn phát sinh.

Trong năm, Ban TCD của tỉnh đã tiếp 586 lượt với 834 công dân đến trình bày nội dung KN,TC, kiến nghị, phản ánh của 538 vụ việc. Trong đó, tổ chức cho lãnh đạo tỉnh tiếp định kỳ và đột xuất 145 lượt gồm 220 người, với 120 vụ việc. Riêng lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 48 lượt gồm 40 vụ với 103 người. Thường trực HĐND tỉnh tiếp 49 vụ, 55 lượt với 67 người. Riêng đoàn đông người, có 11 đoàn được tiếp 19 lượt với 145 người.

Đặc biệt, qua TCD cũng như tiếp đại diện các tổ chức, doanh nghiệp muốn làm ăn, liên kết kinh tế trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh đã kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc, tồn tại về cơ chế, chính sách; cũng như tạo môi trường thông suốt, tiện lợi để thu hút mạnh các nhà đầu tư.

Thông qua việc TCD, Ban đã nhận 880 đơn thư. Qua xem xét có 761 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong đó, đơn KN có 502 đơn, TC là 36 đơn; kiến nghị, phản ánh 223 đơn.

Về đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh trong năm nay là 92 đơn (84 đơn KN và 8 đơn TC), bao gồm đơn thụ lý mới là 58, đơn từ kỳ trước chuyển sang là 34 đơn. Đến nay, đã giải quyết xong 65 đơn và đang tập trung giải quyết số đơn còn lại.

Đối với những đơn thuộc thẩm quyền thủ trưởng các cấp, Ban nhận đơn và tham mưu UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng thẩm tra, đề xuất giải quyết, bao gồm: Thanh tra tỉnh 30 đơn, đã giải quyết xong 22 đơn; Sở Tài nguyên và Môi trường 47 đơn và giải quyết xong 34 đơn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 11 đơn, đã giải quyết xong 7 đơn; Sở Xây dựng 3 đơn và giải quyết xong 2 đơn...

Ông Trương Bốn, Trưởng ban TCD Quảng Nam cho biết, tình hình công dân đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh trong năm nay giảm 4,5% vụ việc, giảm 2,9% lượt và giảm 21,1% người so với cùng kỳ năm 2015. Tuy số đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh giảm gần 15%, nhưng lượng đơn thư thuộc thẩm quyền thủ trưởng cấp dưới lại tăng 12,2%. Các vụ công dân tập trung thành đoàn đông người đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh và gửi đơn; đều được Ban thực hiện việc tiếp thường xuyên, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tiếp định kỳ; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xử lý những tình huống đông người, phức tạp, hạn chế phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện.

Qua một năm nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, Ban TCD Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo cầu nối và niềm tin của công dân với lãnh đạo tỉnh; góp phần giải quyết đơn thư, bức xúc của công dân đạt tỷ lệ cao; tạo sự bình ổn để phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Phó