Tanner AG bổ nhiệm tổng giám đốc mới tại Việt Nam

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ông Elmar Dutt, 41 tuổi, đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc điều hành và là đại diện của công ty TNHH Tanner Việt Nam từ cuối năm 2007.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8814&t=pcolarticle