Tanimex: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2007

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ & Đầu tư Tân Bình thông báo về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2007 như sau: