Tăng tỷ trọng hàng công nghệ

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    * Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng tăng 39% so với cùng kỳ * Nhiều mặt hàng được kỳ vọng đang chững lại

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/182845