Tăng tuổi nghỉ hưu: Lo sức ép quỹ lương Nhà nước

Về vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, ngoài lo ngại về cơ hội việc làm cho người trẻ thì sức ép của tăng tuổi hưu lên quỹ lương do ngân sách nhà nước chi trả cũng cần phải bàn tới.

Lý do được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra khi nghiên cứu phương án tăng tuổi nghỉ hưu là từ nguy cơ mất cân đối Quỹ Bảo hiểm Xã hội, tốc độ già hóa dân số nhanh và theo thông lệ quốc tế.

Tuy chưa có phương án tăng tuổi nghỉ hưu cụ thể được đưa ra, nhưng nhiều ý kiến lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người trẻ. Đặc biệt, kéo dài tuổi làm việc có thể tăng áp lực lên quỹ lương của ngân sách Nhà nước chi trả./.