Tăng trưởng kinh tế năm 2007 sẽ cao nhất 10 năm qua

    Gốc

    Ngày 13/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận định như vậy khi báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=a17fc1824b8ffe&page=category