Tăng trưởng kinh tế châu Á giảm trong năm 2008

Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của LHQ (ESCAP) cho biết, do ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ giảm xuống còn khoảng 7,7% trong năm 2008 và những nước phụ thuộc vào xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.