Tàng trữ gần 2.000 quả pháo

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa phát hiện tại nhà số 20 phố Đức Giang, phường Đức Giang, tàng trữ 20 thùng pháo phụt giấy các loại (2.000 quả pháo phụt giấy), trị giá 20 triệu đồng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/11/78398.cand