Tăng trách nhiệm quản lý khoáng sản cho UBND cấp tỉnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị định bổ sung một số điều của Nghị định 160/ 2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=57138