Tăng trách nhiệm đại biểu HĐND trong công tác tiếp dân

(HNM) - Ngày 16-4, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề bàn biện pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn, thư của đại biểu HĐND. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo đánh giá của các đại biểu, công tác tiếp dân và đôn đốc giải quyết đơn, thư của đại biểu HĐND TP Hà Nội ở cả ba cấp, nhất là cấp thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đề án đổi mới công tác tiếp công dân đã được 29 tổ đại biểu thực hiện nghiêm túc; ba tháng đầu năm 2013, các đại biểu HĐND đã tổ chức 87 buổi tiếp công dân, nhận 400 đơn, xử lý chuyển gần 300 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Số buổi và số lượt đại biểu tham gia tiếp công dân đều tăng so với tổ chức tiếp tại Trụ sở tiếp dân thành phố.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh khẳng định, kết quả 3 tháng triển khai Đề án đổi mới công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND TP cho thấy đây là chủ trương đúng, trúng và được cử tri ghi nhận.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu HĐND các cấp tăng cường tuyên truyền, công khai thời gian, địa điểm để người dân biết và nhận thức đúng về hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND. Mỗi đại biểu HĐND cần nêu cao trách nhiệm người đại biểu nhân dân trong việc nắm bắt, thu thập, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị, đơn thư của cử tri, nhất là cử tri tại đơn vị ứng cử, kịp thời chuyển đến cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và đơn thư khiếu nại vượt cấp. Về mô hình tổ chức tiếp công dân, Chủ tịch HĐND TP đề nghị, mỗi tổ đại biểu căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn cách thức tiếp cho phù hợp và hiệu quả.